Windpark Oude Mol

Project: Oude Mol

Sinds 2001 kijken de zes windmolens van windpark Clothildis in de Mariapolder uit over het Hollandsch Diep. Zij voorzien jaarlijks zo’n 3000 huishoudens van groene stroom en hebben sinds 2001 zo’n 96.000 ton CO2 bespaard. Daarmee hebben zij bijgedragen aan de duurzame doelstellingen van de gemeente Strijen en de provincie Zuid-Holland. Na 16 jaar draaien is het tijd voor vernieuwing. De provincie Zuid-Holland heeft besloten dat de bestaande capaciteit van het windpark in de Mariapolder moet worden opgeschaald naar minimaal 15 MW. Wij, de familie Dekker, hebben samen met de gemeente Strijen en de Renewable Energy Factory het initiatief genomen om dit te realiseren. Met ambitieuzere doelstellingen van de gemeente & provincie en verbeterde techniek, is besloten om de zes oude windmolens te vervangen voor vier grotere moderne windmolens. Elke turbine met een vermogen van meer dan 5.0 MW zal zo’n 15 GWh per jaar produceren. Samen voorzien ze jaarlijks zo’n 15.000 huishoudens van groene stroom en besparen ze jaarlijks 30.000 ton CO2.

oude-mol

Locatie

Windpark Oude Mol komt op ons land in de Mariapolder, buiten het dorp Strijensas in de gemeente Hoeksche Waard. De ideale locatie hangt af van veel variabelen, waaronder wind, omwonenden en invloed op de natuur. Diverse opstellingen zijn onderzocht. Uiteindelijk is gekozen voor een opstelling van 4 windmolens die in een cluster geplaatst worden op het agrarische land. Met de plaatsing van de nieuwe windmolens, mede door participatie van omwonenden, dragen we met z’n allen bij aan de doelstellingen van de gemeente en provincie!

Om de opgewekte stroom te kunnen transporteren worden kabels aangelegd en wordt in het park een transformatorstation gerealiseerd. Daarnaast worden toegangswegen en opstelplaatsen voor de kraan die nodig is om de windmolens te installeren aangelegd.

De lay-out