Op korte termijn start de realisatie van het windpark: Het doel is om eind 2022 met de bouw te beginnen. Dit begint met de aanleg van toegangswegen, tijdelijke verhardingen en het aanbrengen van voorbelasting op de locaties waar de kraan  voor de installatie van de windturbines komt te staan. In het tweede kwartaal van 2023 zullen de fundaties gerealiseerd worden. In het derde kwartaal wordt de bekabeling aangelegd en komen de windmolens op locatie. De verwachting is dat de windmolens voor het einde van het jaar in bedrijf genomen zullen worden.

Eind 2023: Windmolens draaien