Van de conceptfase tot de daadwerkelijke bouw is een lang proces, waarbij veel partijen betrokken zijn. Globaal is het te verdelen in drie periodes:

1. De onderzoeksfase.
Hierin onderzoeken we alle variabelen, van locatie tot impact op de omgeving. De resultaten van deze onderzoeken worden gepresenteerd in de milieueffectrapportage (MER).

2. De vergunningsfase.
Hierin werken we samen met de gemeente om alle vergunningen voor de bouw te regelen. U heeft inspraak op de voorkeurslocatie van het windpark en het nieuwe bestemmingsplan dat in deze fase wordt opgesteld.

3. De daadwerkelijke bouw.
Dit zal uiteindelijk heel snel gaan. Het doel is om met de bouw te beginnen in het najaar van 2020.

Documenten zoals de MER, het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunningen worden ter inzage gelegd bij de gemeente.

Hier vindt je de agenda voor de te doorlopen procedures en informatieavonden. De data liggen nog niet vast. Wij houden iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de nieuwsbrief. Inschrijven daarvoor kan onderaan de pagina.

Agenda, procedures en inspraakavonden

Start september 2017

 • Kwartaal 1
  Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
 • Inspraakavond: Introductie project, afstemming NRD.
  NRD 6 weken ter inzage.
 • Kwartaal 2
  Milieueffectrapportage (MER)
 • Inspraakavond: MER studie, procedures en financiële participatie.
 • Kwartaal 3 & 4
  Bepalen voorkeursalternatief (VKA) locatie en opstellen Voorontwerpbestemmingsplan (VoBP)
 • Inzage documenten en inspraakavond: VoBP, locatie & financiële participatie.
 • Kwartaal 5
  Indienen ontwerpbestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning
 • Inzage documenten en inspraakavond: MER, ontwerp vergunningen, bestemmingsplan.
 • Kwartaal 6
  Besluiten gemeente omgevingsvergunning
 • Beroepstermijn op bestemmingsplan.

2022: Windmolens draaien