Windpark Oude Mol

Groene stroom voor 15.000 huishoudens uit de Mariapolder

Het windpark Oude Mol vervangt het oude windpark Clothildis in de Mariapolder, buiten Strijensas in de gemeente Hoeksche Waard. Zes oude windmolens worden vervangen door vier moderne windmolens.

Op deze website is alle informatie over het project te vinden. Van data voor inspraakavonden tot informatie over de locatie, de mogelijkheid tot het stellen van vragen en participatie. Omwonenden hebben inspraak gehad in het proces én krijgen de mogelijkheid om te investeren in de molens zelf. Zo wordt het een project van ons allemaal.

Windpark Oude Mol

Groene stroom voor 15.000 huishoudens uit de Mariapolder

Het windpark Oude Mol vervangt het oude windpark Clothildis in de Mariapolder, buiten Strijensas in de gemeente Hoeksche Waard. Op deze website is alle informatie over het project te vinden. Van data voor inspraakavonden tot informatie over de locatie tot het verloop van de vergunningen. Omwonenden hebben inspraak in het proces én de mogelijkheid om te investeren in de molens zelf. Zo wordt het een project van ons allemaal. Op deze site is alle relevante informatie te vinden. Van data voor inspraakavonden tot informatie over de plaatsing tot het verloop van de vergunningen.

Van

3.000

Huishoudens

Naar

15.000

Huishoudens

CO2 reductie

30.000

ton