Wat is de laatste stand van zaken?

De clustervariant is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan. In het ontwerpbestemmingsplan staat de gekozen opstelling voor het Windpark Oude Mol. Dit is een ruitopstelling van vier windmolens. Voor het Windpark Oude Mol volgen wij de gecoördineerde procedure. Dit betekent dat de concept omgevingsvergunning nu gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Voor het Windpark Oude Mol  is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER brengt alle milieueffecten van het plan in beeld. Het college van B&W besloot op 1 oktober  het ontwerpbestemmingsplan en het MER vast te stellen en voor een periode van zes weken ter inzage te leggen (van zaterdag 12 oktober tot zaterdag 23 november 2019).

U kunt de stukken die ter inzage liggen voor het Windpark Oude Mol hier bekijken, onder de code: NL.IMRO.1963.BPSSWINDPARK-ON01